Zirai İlaçlama ve Danışmanlık

YeniBakanlikLogoIngilizce*BKÜ ( Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yetkisi ); Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin sera, tarla, bahçe veya bağlar ile ürünlerin saklandığı yerlerde uygulanmasında kullanıcıların, bitkilerin, hayvanların ve çevrenin korunması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 20 nci ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğe göre BKÜ belgesine sahip olmadan periyodik bahçe bakım hizmetleri konusunda faaliyet gösteren firmaların Ziraai mücadele de kullanılan kimyasalları kullanması yasaklanmıştır. Dolayısıyla bu konuda hizmet aldığınız firmanın yetki belgesini sorgulamanız gerekmektedir.

Profesyonel Bahçe Bakım Hizmetlerimiz – Referanslarımız ve Detaylar için tıklayın: www.biyobahcebakim.com